Zmiany w projekcie domu oszczędnego

ZMIANY W PROJEKCIE

 

Wprowadzenie zmian w projekcie gotowym jest dopuszczalne. Zmian w projekcie może dokonać architekt adaptujący, który będzie wykonywał projekt zagospodarowania działki oraz konstruktor w przypadku zmian wpływających na zmianę układu konstrukcyjnego

Do zakupionego projektu dołączana jest standardowa zgoda na zmiany, która obejmuje następujący ich zakres:

 • dostosowanie fundamentów do warunków geotechnicznych w miejscu posadowienia budynku
 • realizacja budynku w lustrzanym odbiciu
 • zmiana technologii wykonania domu: materiałów ściennych, izolacyjnych, wykończeniowych przy spełnieniu wymaganych normą własności ścian
 • zmiana  rodzajów  stropów  przy  zachowaniu  układu  konstrukcyjnego  oraz  nośności
 • zmiana pokrycia dachowego po dostosowaniu konstrukcji budynku do zwiększonego ciężaru pokrycia dachowego,
 • zmiana kąta nachylenia dachu w granicach plus/minus 2%
 • podpiwniczenie budynku lub rezygnacja z podpiwniczenia
 • zmiana lokalizacji ścian działowych i wewnętrznych otworów drzwiowych (przy zachowaniu nośności elementów konstrukcyjnych budynku)
 • zmiana wykonania wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych zgodnie z uzyskanymi warunkami zapewnienia dostaw mediów do budynku mieszkalnego
 • zmiana ilości, wielkości i usytuowania otworów okiennych i drzwiowych
 • zmiana wymiarów zewnętrznych i wysokości budynku w zakresie plus/minus 10%

Wszelkie inne niewymienione powyżej zmiany wymagają odrębnej zgody autorów projektu. W celu uzyskania dodatkowej zgody na zmiany należy skontaktować się z Pracownią projektową S-DESIGN

Projekt objęty jest prawami autorskimi, zabronione jest wykorzystywanie projektu w celach budowlanych dla więcej niż do jednego budynku. Egzemplarze projektu bez oryginalnych pieczątek z logo S-DESIGN na stronie tytułowej, rzutach i przekrojach są nielegalną  kopią  i  nie mogą być wykorzystywane uzyskania Pozwolenia na budowę oraz wznoszenia budynku.