Optymalne połączenie niezbędnych aspektów z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju

 

 

ECO_DESIGN

 

Odpowiedni projekt, to kluczowe ogniwo w osiągnięciu kryteriów tzw. „zrównoważoności” przez budynek. Przede wszystkim dzięki odpowiednim decyzjom projektowym w zakresie wyboru właściwości użytkowych, technologii, konstrukcji, założeń materiałowych itp. można doprowadzić do racjonalizacji zużycia energii i zasobów naturalnych znacznie ograniczając przy tym negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Wymaga to wielokryterialnej optymalizacji podejmowanych decyzji projektowych z możliwie największą świadomością ich wpływu na pełny cykl życia budynku od jego wzniesienia poprzez okres użytkowania, modernizacji i likwidacji.

 

Wiele istniejących jak również obecnie wznoszonych domów, zupełnie nie wpisuje się w ten racjonalny kierunek myślenia. Budynki często jeszcze posiadają materiałochłonne i pracochłonne rozwiązani techniczne, mają np. ogrom dodatkowych wsporników i belek żelbetowych lub skomplikowane i kosztochłonne wielospadowe dachy, które oprócz kosztów i skomplikowania utrudniają nawet właściwe, bez mostkowe zaizolowanie termiczne części budynku. Domy mieszkalne nadal wyposażane są niestety powszechnie w kotły na paliwo stałe, które zwykle przewymiarowane charakteryzują się relatywnie niską sprawnością i wysoką emisją, a dodatkowo wymagają osobnej kotłowni i składu opału, w których nie da się utrzymać czystości. Z powodu pozornych oszczędności inwestycyjnych lub prostej obawy przed nowościami – budynki dalej są wyposażane także w grawitacyjne kanały wentylacyjne, które oprócz kosztu zupełnie nie gwarantują prawidłowej wentylacji. Wszystkie te archaiczne rozwiązania skutkują występowaniem całego szeregu niekorzystnych zdrowotnie zjawisk, w szerszym kontekście określanych jako tzw. „syndrom chorego budynku”.

 

Z drugiej strony – nie można się też dać złapać w pułapkę przesadnej nowoczesności proekologicznej. Nie wszystkie rozwiązania oferowane jako ekologiczne są takie w pełnowymiarowym tego słowa znaczeniu, tzn. od etapu uzyskiwania surowców poprzez produkcje i cykl użytkowania, aż po finalny recykling. Bardzo wiele proekologicznych rozwiązań na danym etapie rozwoju jest też nieuzasadnionych ekonomicznie albo zupełnie niedostosowanych do danej lokalizacji czy specyfiki obiektu. Trzeba mieć świadomość, że zrównoważony budynek oznacza inne optymalne rozwiązania w Polskich realiach, inne w np. na Hiszpańskim płaskowyżu, czy w Fińskiej Zatoce, dlatego też dobór rozwiązań dla DOMU OSZCZĘDNEGO jest maksymalnie dostosowany do naszych warunków, generując w ten sposób autentyczny wkład w szeroko pojętą dbałość o środowisko naturalne.

PRZEMYŚLANY UKŁAD FUNKCJONALNY I ROZSĄDNY METRAŻ

Starannie wyważone metraże poszczególnych pomieszczeń tak, by nie były ani za małe ani za duże. Przemyślana relacja pomieszczeń względem siebie oraz względem stron świata. Salon, jadalnia i kuchnia korzystają z wspólnej przestrzeni komunikacyjnej, co skraca drogę przejścia między nimi i dzięki czemu oszczędzamy powierzchnię bez rezygnacji z wrażenia przestronności, dodatkowo potęgowanego poprzez odpowiednio rozmieszczone i rozsądnej wielkości przeszklenia na ogród. Poszczególne strefy połączone korytarzem skróconym do minimum. Niezbędne przestrzenie do składowania, w wiatrołapie, kuchni, sypialni itp. – przewidziano jako zabudowa meblowa stanowiąca tło do indywidualnej aranżacji wnętrzarskiej. Jednoprzestrzenny garaż wolnostojący dla 2 samochodów z zadaszonym przejściem do domu jest odpowiednio zlokalizowany i skomunikowany oraz stanowi wizualnie jedną całość z budynkiem. Może być zarówno zboku jak i przed domem i w obydwu wariantach dom z garażem jako całość są funkcjonalnie połączone, a dzięki proporcjonalności mogą charakteryzować się podobną estetyką.

PROSTA KONSTRUKCJA, TANIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Wszystkie zewnętrzne przegrody zaizolowane są w standardzie przewyższającym wymogi WT2021, jednak nie, aż w takim stopniu jak narzucają to popularne wytyczne dla budynków pasywnych, gdyż powyżej pewnych wartości przestaje to już być uzasadnione inwestycyjnie i eksploatacyjnie. Racjonalna eliminacja mostków cieplnych poprzez zastosowanie płyty fundamentowej oraz rezygnacje z wszelkich wsporników, wysięgników itp. Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa o wysokich, ale wyważonych parametrach izolacyjności termicznej. Staranność wykonania termoizolacyjnej powłoki budynku oraz prawidłowość montażu stolarki okiennej i drzwiowej umożliwia osiągnięcie niskiego zapotrzebowania na ciepło przy racjonalnych nakładach finansowych. Konstrukcja płyty fundamentowej minimalizuje zakres robot ziemnych. Odpowiednio przemyślany schemat konstrukcyjny minimalizuje ilość ścian nośnych, pozwalając przy ich optymalnym rozmieszczeniu obniżyć również grubość żelbetowych płyt stropowych, attyki wykonane z bloczków o mniejszej grubości niż ściany nośne. Pokrycie dachowe styropapą spadkową – proste w wykonaniu, racjonalne ekonomiczne i trwałe, sprawdzone na tysiącach realizacji deweloperskich.

PROSTA KONSTRUKCJA, TANIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

Wszystkie zewnętrzne przegrody zaizolowane są w standardzie przewyższającym wymogi WT2021, jednak nie, aż w takim stopniu jak narzucają to popularne wytyczne dla budynków pasywnych, gdyż powyżej pewnych wartości przestaje to już być uzasadnione inwestycyjnie i eksploatacyjnie. Racjonalna eliminacja mostków cieplnych poprzez zastosowanie płyty fundamentowej oraz rezygnacje z wszelkich wsporników, wysięgników itp. Zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa o wysokich, ale wyważonych parametrach izolacyjności termicznej. Staranność wykonania termoizolacyjnej powłoki budynku oraz prawidłowość montażu stolarki okiennej i drzwiowej umożliwia osiągnięcie niskiego zapotrzebowania na ciepło przy racjonalnych nakładach finansowych. Konstrukcja płyty fundamentowej minimalizuje zakres robot ziemnych. Odpowiednio przemyślany schemat konstrukcyjny minimalizuje ilość ścian nośnych, pozwalając przy ich optymalnym rozmieszczeniu obniżyć również grubość żelbetowych płyt stropowych, attyki wykonane z bloczków o mniejszej grubości niż ściany nośne. Pokrycie dachowe styropapą spadkową – proste w wykonaniu, racjonalne ekonomiczne i trwałe, sprawdzone na tysiącach realizacji deweloperskich.

OPTYMALIZACJA POD WZGLĘDEM ENERGOOSZCZĘDNOŚCI

Odpowiednie rozmieszczenie pomieszczeń względem siebie, przemyślana lokalizacja oraz wielkość okien i elementów zacieniających (łamacz światła oraz „zacieniające” skrzydło budynku) umożliwiają już same z siebie pasywne wykorzystywanie energii słonecznej. Ze względu na fakt, iż garaż stanowiłby dla domu źródło poważnych strat ciepła -w domu oszczędnym został przewidziany jako wolnostojący osobny obiekt, dzięki czemu garaż nie musi być ogrzewany, może być wykonany z ścian o mniejszej grubości i docieplony mniejszej grubości izolacją co sprawia, że jest sporo tańszy, a proste zadaszenie umożliwia odpowiednie skomunikowanie go z resztą domu. Racjonalnie dobrane również pozostałe rozwiązania techniczne (m.in. możliwie bez-mostkowa powłoka budynku o termoizolacyjności podwyższonej względem obecnych wymagań) umożliwiają minimalizację zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku. Zastosowanie instalacji wentylacji mechanicznej z wymiennikiem ciepła oraz powietrznej pompy ciepła w połączeniu z niskotemperaturowym ogrzewaniem płaszczyznowym i opcjonalnie instalacją fotowoltaiczną gwarantuje minimalizację kosztów eksploatacyjnych.

ODPOWIEDNIE ŹRÓDŁO CIEPŁA, URZĄDZENIA I INSTALACJE

Zastosowanie do ogrzewania pompy ciepła opartej na technologii powietrze-woda umożliwia pobieranie energii cieplnej z otoczenia i wykorzystywanie jej do ogrzewania lub chłodzenia domu. Zastosowanie wysokosprawnej instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zapewnia zdrowie i komfort, jednocześnie sprowadzając do minimum straty ciepła na wentylację budynku. Właściwa korelacja tych urządzeń umożliwia zminimalizowanie kosztu energii elektrycznej potrzebnej do eksploatacji budynku co znacząco wpływa również na zasadność zastosowania instalacji fotowoltaicznej. Choć instalacja fotowoltaiczna sama w sobie charakteryzuję się na dzień dzisiejszy jeszcze dosyć wydłużoną stopą zwrotu, o tyle kiedy stanowi ona uzupełnienie łańcucha energetycznego instalacji grzewczej, stopa zwrotu nakładów poniesionych na jedną i drugą instalację zaczyna się synergicznie skracać. Przy właściwym skorelowaniu instalacji grzewczej opłaty za wykorzystywaną w budynku energię – na cele ogrzewania, przygotowania c.w.u., chłodzenia, a także cele użytkowe – sprowadzają się w ostatecznym rozrachunku praktycznie do zera (tzn. do stosunkowo niskich opłat stałych zależnych od dostawcy energii elektrycznej).

ODPOWIEDNIE ŹRÓDŁO CIEPŁA, URZĄDZENIA I INSTALACJE

Zastosowanie do ogrzewania pompy ciepła opartej na technologii powietrze-woda umożliwia pobieranie energii cieplnej z otoczenia i wykorzystywanie jej do podgrzewania wody przeznaczonej do płaszczyznowego ogrzewania pomieszczeń oraz na potrzeby ciepłej wody użytkowej, a w razie potrzeby również do chłodzenia domu. Zastosowanie wysokosprawnej instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła zapewnia zdrowie i komfort, jednocześnie sprowadzając do minimum straty ciepła na wentylację budynku. Właściwa korelacja tych urządzeń umożliwia zminimalizowanie kosztu energii elektrycznej potrzebnej do eksploatacji budynku co znacząco wpływa również na zasadność zastosowania instalacji fotowoltaicznej. Choć instalacja fotowoltaiczna sama w sobie charakteryzuję się na dzień dzisiejszy jeszcze dosyć wydłużoną stopą zwrotu, o tyle kiedy stanowi ona uzupełnienie łańcucha energetycznego instalacji grzewczej jako pokrycie zapotrzebowania powietrznej pomy ciepła, stopa zwrotu nakładów poniesionych na jedną i drugą instalację zaczyna się synergicznie skracać. Przy właściwym skorelowaniu instalacji grzewczej opłaty za wykorzystywaną w budynku energię – na cele ogrzewania, przygotowania c.w.u., chłodzenia, a także cele użytkowe – sprowadzają się w ostatecznym rozrachunku praktycznie do zera (tzn. do stosunkowo niskich opłat stałych zależnych od dostawcy energii elektrycznej). W ten sposób użytkownik staje w szerokim zakresie samowystarczalny i zupełnie niezależny od zmiany cen nośników energetycznych, ponieważ na zużywaną energię budynek „zapracowuje” sam w sposób bezobsługowy.

RACJONALNE WYKORZYSTANIE ENERGI Z ‘OZE’

Optymalizując układ funkcjonalny, rezygnując z skomplikowanych konstrukcyjnie i kosztownych belek dekoracyjnych, czy wielopołaciowego dachu, oszczędzając na konstrukcji i termoizolacji garażu, rezygnacja z kominów dymowych i wentylacyjnych, kotłowni, składu opału . . . już poprzez same założenia projektowe zaoszczędziliśmy sporo na zastosowanie ekologicznego źródła energii cieplnej i wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Natomiast optymalizacja metrażu budynku pozwala na dobór urządzeń grzewczych i wentylacyjnych z najniższych typoszeregów, co dodatków przekłada cię na oszczędności inwestycyjne i eksploatacyjne, a w przypadku zastosowania instalacji fotowoltaicznej, na ilość ogniw PV. Wykonanie dodatkowo instalacji fotowoltaiczne pokrywającej potrzeby użytkowe i grzewcze gospodarstwa domowego stanowi w takim układzie inwestycje o skróconej do minimum stopie zwrotu. To wszystko sprawia, że nasz DOM OSZCZĘDNY staje się zero energetyczny korzystając w racjonalnie szerokim zakresie z odnawialnych źródeł energii.

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Rozsądnie wypośrodkowany metraż, brak zbędnej kubatury ogrzewanej, pasywne wykorzystanie energii słonecznej oraz proste i energooszczędne rozwiązania budowlano-konstrukcyjne przekładają się niskie zapotrzebowanie na ciepło budynku mieszkalnego. Energooszczędne rozwiązania w bryle budynku w zestawieniu z wysokosprawną wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, i płaszczyznowym systemem dystrybucji ciepła zasilanym przez wysokoefektywną pompę ciepła w układzie powietrze-woda o wzajemnie dostosowanej bezwładności i temperaturze roboczej – zapewniają obniżenie kosztów eksploatacji do racjonalnego minimum. Dodatkowa korelacja źródła ciepła z instalacja ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na dachu pozwala obniżyć te koszty praktycznie do zera (tzn. do stosunkowo niskich opłat stałych zależnych od dostawcy energii elektrycznej).

NISKIE KOSZTY EKSPLOATACJI

Rozsądnie wypośrodkowany metraż, brak zbędnej kubatury ogrzewanej, pasywne wykorzystanie energii słonecznej oraz proste i energooszczędne rozwiązania budowlano-konstrukcyjne przekładają się niskie zapotrzebowanie na ciepło budynku mieszkalnego. Energooszczędne rozwiązania w bryle budynku w zestawieniu z wysokosprawną wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła, i płaszczyznowym systemem dystrybucji ciepła zasilanym przez wysokoefektywną pompę ciepła w układzie powietrze-woda o wzajemnie dostosowanej bezwładności i temperaturze roboczej – zapewniają obniżenie kosztów eksploatacji do racjonalnego minimum. Dodatkowa korelacja źródła ciepła z instalacja ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na dachu pozwala obniżyć te koszty praktycznie do zera (tzn. do stosunkowo niskich opłat stałych zależnych od dostawcy energii elektrycznej).

KOMFORT I ZDROWIE W BUDYNKU

W koncepcji ogrzewania budynku dzięki odpowiednio zniwelowanym stratom ciepła zastosowano płaszczyznowe ogrzewanie wodne (ogrzewanie podłogowe), zapewniające korzystniejszy gradient temperatury na użytkowej wysokości kondygnacji (przy niższym zapotrzebowaniu na ciepło względem ogrzewania grzejnikowego), nie wysuszające tak powietrza (jak np. grzejniki konwekcyjne) oraz zmniejszające migracje kurzu i roztoczy w obrębie każdego pomieszczenia. Dodatkowo – źródło ciepła oparte o ‘OZE’ nie powoduje bezpośredniego zanieczyszczenie powietrza wokół budynku. Zastosowanie wentylacji mechanicznej zapewnia stała dostawę świeżego powietrza o dowolnie dostosowanej intensywności i wybranym poziomie filtracji, a także możliwość eliminacji hałasów zewnętrznych. Korelacja wszystkich wymienionych aspektów sprawia, że autentyczne poczucie komfortu jest bezdyskusyjne.

SZACUNEK DLA ŚRODOWISKA

Realizacja budynku mieszkalnego, który jest zaprojektowany z uwzględnieniem kryteriów Zrównoważonego rozwoju zapewnia zminimalizowanie energii potrzebnej na jego wzniesienie, eksploatacje i utylizację. Zrównoważony rozwój oznacza, także lepsze wykorzystanie surowców energetycznych oraz poprawę stanu środowiska w szerokim kontekście. Rozwiązania przyjęte w projekcie DOM OSZCZĘDNY wpływają też przede wszystkim znacząco na redukcję szeroko pojętych emisji przez budynek mieszkalny, co jest szczególnie ważne w kraju o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Unii Europejskiej. Realizując budynek energooszczędny lub zero energetyczny korzystając w racjonalnie szerokim zakresie z odnawialnych źródeł energii mamy, także możliwość aplikowania do wielu programów dotacyjnych wprowadzanych regionalnie i ogólno-krajowo w ślad za Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

SZACUNEK DLA ŚRODOWISKA

Realizacja budynku mieszkalnego, który jest zaprojektowany z uwzględnieniem kryteriów Zrównoważonego rozwoju zapewnia zminimalizowanie energii potrzebnej na jego wzniesienie, eksploatacje i utylizację. Zrównoważony rozwój oznacza, także lepsze wykorzystanie surowców energetycznych oraz poprawę stanu środowiska w szerokim kontekście. Rozwiązania przyjęte w projekcie DOM OSZCZĘDNY wpływają też przede wszystkim znacząco na redukcję szeroko pojętych emisji przez budynek mieszkalny, co jest szczególnie ważne w kraju o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Unii Europejskiej. Realizując budynek energooszczędny lub zero energetyczny korzystając w racjonalnie szerokim zakresie z odnawialnych źródeł energii mamy, także możliwość aplikowania do wielu programów dotacyjnych wprowadzanych regionalnie i ogólno-krajowo w ślad za Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.