Co zawiera projekt domu oszczędnego

ZGODA NA ADAPTACJĘ PROJEKTU

Dokument określający zakres dopuszczalnych zmian w projekcie, dokonywanych przez architekta adaptującego.

KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW

Komplet dokumentów potwierdzających uprawnienia poszczególnych projektantów branżowych w okresie opracowania dokumentacji (niezbędnych przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę).

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Dokument charakterystyki energetycznej wraz z analizą możliwości wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. Charakterystyka określa zapotrzebowanie energetyczne budynku niezbędne do zaspokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem tj. zużycie energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie pomieszczeń.

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY

(rys. w skali 1:50/1:75/1:100)

 • opis techniczny,
 • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji
 • rzut dachu,
 • przekroje
 • zestawienie warstw przekrojowych przegród,
 • elewacje budynku
 • wykaz stolarki okiennej i drzwiowej,

 

PROJEKT KONSTRUKCYJNY WYKONAWCZY

 • opis techniczny,
 • rzuty poziome poszczególnych kondygnacji (fundamenty, parter, poddasze lub piętro),
 • zestawienie materiałów konstrukcyjnych

 

PROJEKT SANITARNYCH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH

wod-kan. / C.O. / gaz / wentylacja mechaniczna

 • część opisowo-obliczeniowa wszystkich projektów,
 • rzuty kondygnacji – instalacja c.o.,
 • rozwinięcie instalacji c.o.,
 • rzuty kondygnacji – instalacja gazowa,
 • rzuty kondygnacji – instalacja wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej,
 • rozwinięcie instalacji – wody zimnej i ciepłej oraz kanalizacji sanitarnej,

 

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNEJ

 • opis i obliczenia techniczne,
 • rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji elektrycznej,
 • rzuty kondygnacji – rozmieszczenie instalacji teletechnicznej,
 • schemat tablicy bezpiecznikowej,
 • instalacja odgromowa.