IDEA PROJEKTU DOMU OSZCZĘDNEGO

Założenia i projekt Domu Oszczędnego zostały zoptymalizowane na wielu płaszczyznach, tak by dzięki syntezie budownictwa tradycyjnego z nowoczesnymi rozwiązaniami oraz technologiami zapewnić jego możliwie ekologiczną i ekonomiczną budowę oraz użytkowanie.

ECO_DESIGN

Optymalne połączenie niezbędnych aspektów projektu
z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Design

Nowoczesna architektura nie jest celem samym w sobie, ale skutkiem wyważonego i dalece zoptymalizowanego połączenia aspektów funkcjonalnych, ekonomicznych, ekologicznych a także estetycznych.

Ekologia

Zminimalizowane zapotrzebowanie na ciepło. Ograniczenie całokształtu inwestycyjnych nakładów na realizację budynku. Optymalizacja rozwiązań technicznych i instalacyjnych o wysokiej sprawności.

Ekonomia

Dalece zoptymalizowana i prosta funkcja, forma i konstrukcja. Rozwiązania techniczne ograniczające nakłady realizacyjne i eksploatacyjne. Koszty utrzymania budynku sprowadzone do racjonalnego minimum.

Minimalizm

Brak zbędnej kubatury i powierzchni. Uproszczony plan, bryła, wnętrze i konstrukcja. Wyważone minimum zapewniające niezbędne funkcjonalności.

Komfort

Bezobsługowe rozwiązania w zakresie wentylacji i ogrzewania zapewnią komfortowy mikroklimat. Ergonomiczny i optymalny układ funkcjonalny wnętrza dopełniają reszty.

Zdrowie

Brak emisji spalin, CO2 i innych zanieczyszczeń do otoczenia w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Zapewnione optymalne nasłonecznienie i higieniczna wymiana powietrza.

DZIAŁKA

Uniwersalność projektu umożliwia jego lokalizację na wachlarzu skrajnie zróżnicowanych działek.

FUNKCJA

Podstawowy układ pomieszczeń umożliwia spełnienie szerokiego spektrum wymagań funkcjonalnych.

ELEWACJA

Proporcjonalne formy i wyważone zastosowanie materiałów okładzinowych zaspokoi wymagające gusta

Założenia

FUNKCJONALNOŚĆ:

Właściwa korelacja odpowiednio dobranych powierzchni pomieszczeń pozwoliła na zminimalizowanie strat w komunikacji i likwidację zbędnej kubatury. Dzięki starannie przemyślanym rozwiązaniom wszystko czego potrzebujemy jest dokładnie na swoim miejscu i odpowiednie do pełnienia swojej roli. Rezygnując z niepotrzebnej dodatkowej przestrzeni oszczędzamy na nakładach na realizację, wykończenie, a później na ogrzewanie i remonty, oszczędzamy także na czasie sprzątania. Choć wydawałoby się, że powierzchnia jest niewielka, to zastosowane rozwiązania dają wrażenie przestronności i poczucie właściwej przestrzeni. Minimalistyczne podejście do aranżacji poszczególnych pomieszczeń pozwoliło przygotować neutralny punkt wyjścia do indywidualnych wizji wnętrzarskich gwarantując wystarczający potencjał do osiągnięcia efektu satysfakcjonującego najbardziej wymagających estetów.

360_jasne
ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE:

Przy projektowaniu domu oszczędnego jako najważniejsze założenia przyjęto podstawowe zasady zrównoważonego rozwoju: oszczędność zasobów naturalnych i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska przy jednoczesnym spełnieniu podstawowych wymagań użytkowych. Wyważenie wielkości budynku i jego kształt pozwalają na zmniejszenie energochłonności procesów technologicznych oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania pomieszczeń, a co za tym idzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń związanych z użytkowaniem budynku. Zgodnie również z przekonaniem iż: Im większa trwałość - tym mniejsze zagrożenie środowiska naturalnego (z tytułu poboru surowców naturalnych oraz energii i wody do celów produkcji wyrobów budowlanych) w projekcie zastosowano sprawdzone rozwiązania o możliwie wysokiej trwałości pośród dostępnych na rynku budowlanym.

KONSTRUKCJA I MATERIAŁY:

Konstrukcja budynku została uproszczona do maksimum, rezygnując z rozwiązań generujących nieuzasadnione nakłady finansowe. Budynek posadowiony jest na solidnej, ale maksymalnie uproszczonej płycie fundamentowej. Układ ścian nośnych został zredukowany do minimum, dzieląc całą bryłę na regularne części, tak by możliwe było zoptymalizowanie płyty stropowych. Brak niepotrzebnych wsporników, nadwieszeń i belek dekoracyjnych pozwala utrzymać koszt konstrukcji na możliwie najniższym poziomie. Pokrycie dachu płaskiego styropapą spadkową to proste i niedrogie rozwiązanie sprawdzone na tysiącach realizacji deweloperskich i umożliwiające skuteczne zabezpieczenie stropodachu przed utratą ciepła i ogólnie pojętymi czynnikami atmosferycznymi. Grubości materiałów izolacyjnych są dobrane w wypośrodkowany sposób, łącząc wysoką termoizolacyjność skorupy budynku z optymalnymi nakładami na ten cel. Bryła garażu została oddzielona od budynku głównego ze względu na róźnicę w temperaturach użytkowych pomieszczeń ale także by umożliwić realizację garażu w jeszcze prostszej i tańszej formie.

WYPOSAŻENIE INSTALACYJNE:

Do ogrzewania budynku jak również ciepłej wody użytkowej została użyta powietrzna pompa ciepła, opcjonalnie możliwa też do skorelowania z ogniwami fotowoltaicznymi. Ze względu na racjonalne dysponowanie w projekcie powierzchnią i kubaturą budynku przy jego projektowaniu udało się osiągnąć bardzo niskie zapotrzebowanie na ciepło co umożliwia zastosowanie pompy ciepła z najniższych typoszeregów. Skutkiem oszczędnego gospodarowania zapotrzebowaniem na ciepło ilość ogniw fotowoltaicznych jakie są potrzebne do pokrycia mocy elektrycznej do ogrzewania domu również została zmniejszona do minimum. Niewielka kubatura przekłada się również na wielkość centrali wentylacyjnej. Korelacja odpowiednio dobranej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z niewielkich rozmiarów pompą ciepła umożliwia utrzymanie kosztów eksploatacyjnych budynku na niskim poziomie przy zapewnieniu wysokiego komfortu użytkowania. Instalacja fotowoltaiczna może być dodatkowym czynnikiem niwelującym koszty ogrzewania budynku już praktycznie do zera.

ZŁOTY ŚRODEK

Choć od czasów Greckich filozofów „złoty środek” jest niedościgniętym ideałem, człowiek cały czas  udoskonala przestrzeń wokół siebie.

 

Prezentowany DOM OSZCZĘDNY stanowi dalece zoptymalizowany projekt domu dla 4-5 osobowej rodziny, oparty na budownictwie tradycyjnym i nowoczesnej technice wyposażenia jednocześnie. Racjonalny dobór rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych, materiałowych i instalacyjnych sprawia że jest on znacznie tańszy w realizacji i eksploatacji niż większość konkurencyjnych projektów. W przeciwieństwie do wielu koncepcji jest ekologiczny i ekonomiczny jednocześnie, jest też wyważony pod względem funkcjonalnym: sprytnie upakowany – z jednej strony, z drugiej zaś – przestronny. Właśnie taki . . . by budowa, spłata kredytu i utrzymanie domu nie były – jak to się zdarza nierzadko – celem życia samym w sobie, a jedynie drobnym etapem, który ograniczony do rozsądnego minimum pozwala cieszyć się pełnią życia na wszystkich innych jego płaszczyznach.

 
Grafika_złoty środek
Grafika_złoty środek

ZŁOTY ŚRODEK

Choć od czasów Greckich filozofów „złoty środek” jest niedościgniętym ideałem, człowiek cały czas  udoskonala przestrzeń wokół siebie.

 

Prezentowany DOM OSZCZĘDNY stanowi dalece zoptymalizowany projekt domu dla 4-5 osobowej rodziny, oparty na budownictwie tradycyjnym i nowoczesnej technice wyposażenia jednocześnie. Racjonalny dobór rozwiązań konstrukcyjnych, technicznych, materiałowych i instalacyjnych sprawia że jest on zasadniczo tańszy w realizacji i eksploatacji niż większość innych domów. W przeciwieństwie do wielu koncepcji jest ekologiczny i ekonomiczny jednocześnie, jest też wyważony pod względem funkcjonalnym: ciasno upakowany – z jednej strony,  z drugiej zaś – przestronny. Właśnie taki . . . by budowa, spłata kredytu i utrzymanie domu nie były – jak to się zdarza nierzadko – celem życia samym w sobie, a jedynie drobnym etapem, który ograniczony do rozsądnego minimum pozwala cieszyć się pełnią życia na wszystkich innych jego płaszczyznach.

 
Grafika_sensowne różnice

SENSOWNE RÓŻNICE*

 
NAKŁADY INWESTYCYJNE – BUDOWA 0
KOSZTY EKSPLOATACYJNE - OGRZEWANIE 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO (Qh,nd/m2) 0
EMISJA CO2/SO2/NOx/PM w miejscu instalacji 0

* względem standardowego współczesnego budynku mieszkalnego tej samej powierzchni

WARIANTY PROJEKTU

 

Wspierają nas

Formy kontaktu

 

Nasze biuro czynne jest od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku. Wyślij nam wiadomość a odezwiemy się tak szybko jak to tylko będzie możliwe.